Termes del servei – Altavins Viticultors – Vins DO Terra Alta

Termes del servei

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Les presents Condicions Generals d’Ús, Política de Privacitat i Venda (en endavant, les “Condicions Generals” ) regulen l’ús del lloc web www.altavins.com (en endavant, el lloc web) que Altavins Viticultors SL , Posa a disposició de les persones que accedeixin a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis , propis i / o de tercers col · laboradors , i facilitar-los l’ accés als mateixos , així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa ( tot això denominat conjuntament els ” Serveis” ) .

Altavins Viticultors SL, amb domicili social a Ctra Villalba dels Arcs , S / N , 43786 Batea ( Tarragona ) , és una societat de responsabilitat limitada espanyola titular del present Lloc Web la utilització es regula mitjançant aquest document , amb CIF número B43655430 . Per contactar amb Altavins Viticultors SL , pot utilitzar l’adreça de correu postal indicada , així com l’adreça de correu electrònic altavins@altavins.com o per via telefònica al número: +34.977430596

1) La persona que usa aquests programes de comerç electrònic manifesta que actua en nom propi o que te poders suficients quan ho fa en representació d’una empresa o institució, que anomenarem Client.

2) Al fer una comanda amb aquests programes de comerç electrònic el Client accepta l’aplicació d’aquestes condicions generals aplicades a les transaccions comercials fetes.

3) El Client manifesta que les dades que consten al seu registre son correctes.

4) El Proveïdor manifesta que els productes editats en el catàleg de comerç electrònic estan actualitzats. El termini de lliurament indicat es orientatiu de la disponibilitat en els magatzems del Proveïdor, i en qualsevol cas s’haurà de corregir amb el temps habitual de transport fins a l’adreça de lliurament indicada pel Client.

5) El Client accepta com a vàlid les comandes fetes per aquests procediment, i renuncia expressament a qualsevol oposició, present o futura, basada en l’ús d’aquests programes de comerç electrònic. El Client accepta la factura que el Proveïdor emetrà així com el càrrec econòmic corresponent a les comandes fetes per aquests procediment.

6) El Proveïdor es reserva el dret a rebutjar, total o parcialment, una comanda feta pel Client, fent-ho saber a través del correu electrònic i anul•larà les factures i càrrecs corresponents.

7) El Client accepta que els documents i comprovants de la comanda son els emesos pels programes de comerç electrònic, ja siguin en format de correu electrònic, ja siguin en format d’impressió per terminal.

8) La validesa i interpretació d’aquestes condicions generals es regirà per les lleis i els tribunals del domicili del Proveïdor, acceptant explícitament el Client aquesta jurisdicció.

PROTECCIÓ DE DADES: totes les dades demanades ho son com a part del contracte.

AUTORITZACIÓ DE COMUNICACIONS PROMOCIONALS: el client autoritza que li puguin enviar comunicacions de promocions per correu electrònic sempre que pugui donar-se de baixa en qualsevol moment.